Föreläsning och handledning vid booster 21 mars- välkomna!

Friday, January 31st, 2014

Välkomna till booster den 21 mars på Norra stationsgatan 69, 6 tr. Under förmiddagen föreläser Amir Sariaslan: Behövs verkligen K6? Om kausaliteten av bostadsområdeseffekter på kriminalitet, missbruk och psykiatrisk sjuklighet. Amir Sariaslan är doktorand i genetisk och psykiatrisk epidemiologi på institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik vid Karolinska institutet. Hans avhandlingsarbete fokuserar på att undersöka kausaliteten i bostadsområdeseffekter på ungdomskriminalitet, missbruk och psykiatrisk sjuklighet med hjälp av kvasi-experimentella och genetiskt-informativa forskningsdesigner i kombination med nationella befolkningsregister. Boostern pågår mellan kl. 9-16. Kostnad 1500:-/person. Anmälan till karin.ryo@ki.se, senast den 10 mars.