Föreläsning och handledning vid Booster 3 oktober - Välkomna!

Tuesday, June 17th, 2014

Välkomna till booster den 3 oktober på Norra stationsgatan 69, 6 tr. Under förmiddagen föreläser Tove Pettersson. Tove är docent vid Kriminologen vid Stockholms universitet och bedriver ett forskningsprojekt rörande unga som har dömts till sluten ungdomsvård. Studien handlar om betydelse av öppenhet under verkställighet för återfall i brott och visar på värdet av att sträva mot öppenhet och att ungdomarna får ha regelbundna aktiviteter utanför institutionen.

Boostern pågår mellan kl. 9.45-16. Kostnad 1500:-/person. Anmälan till karin.ryo@ki.se, senast den 3 september.