Booster med resultat från forskningsstudie om SAVRY

Wednesday, May 18th, 2016

Välkomna på booster den 9 maj 2016 kl. 9.45-16.00, Norra stationsgatan 69, plan 6. Therese Åström, socionom och doktorand, Centrum för psykiatriforskning, Karolinska Institutet, föreläser på fm om den studie som har genomförts på SAVRY inom socialtjänsten. Resultat avseende socialsekreterarnas förmåga att matcha insatser till kriminogena faktorer med stöd av SAVRY eller ostrukturerad metod presenteras. Mikaela Baum, specialistutredare, Uppsala kommer under em att handleda i SAVRY. Boostern kostar 1500:-, exkl. moms/person.