SAVRY utbildning 2018

Wednesday, May 18th, 2016

Nästa SAVRY-utbildning kommer att starta den 22 januari 2018. Anmälan med mer information om kurstillfällen sker till psykiatriforskning.fortbildning.slso@sll.se . Vid frågor om utbildningens innehåll kontakta thereseastrom@yahoo.se . Kostnad 10.500:- exkl.moms. Sista anmälningsdag är den 20 november 2017. Deltagarna skall efter avslutad utbildning ha grundkunskaper om hur man genomför och kommunicerar strukturerade professionella bedömningar av risk för fortsatt utagerande bland antisociala unga. Utbildningen fokuserar även insatser för att förhindra vidare kriminalitet.