Kontaktuppgifter

Vid frågor om SAVRYs innehåll kontakta Jill Fialdini Yenidogan

Jillyenidogan@gmail.com tfn: 070-4957269

Vid frågor om SAVRY utbildningen (administrativ karaktär) kontakta

psykiatriforskning.fortbildning@sll.se